Skip to content

Hjälmö

Hjälmö

Hjälmö är ett naturreservat och representerar en unik och oexploaterad del av mellanskärgården. Här har skärgårdsbönder hållit fast vid sina gårdar trots lockande anbud till exploatering. Västergården är en besöksgård och därmed ett av skärgårdens största jordbruk. I en rödmålad loge visas en barnvänlig utställning över öns utveckling och jordbrukets betydelse för den biologiska mångfalden i skärgården. Det är ett viktigt kulturarv som förvaltas, med djur

och växter som annars inte skulle överleva utan ett småskaligt jordbruk. Här finns en populär gårdsbutik och en kulturstig som berättar vilka spår från förr som finns att se i naturen.

Sevärdheter

Besöksgård: Ett skärgårdsjordbruk med en utställning om livet på gården förr och nu. 
Natur och Kuturstig: En stig som utgår från Västergården.
Utbildningsplats skärgården: Här kan man lära sig om skärgårdsnaturen.

Kommunikationer

Båt: Reguljär båttrafik från Strömkajen året om.
Buss: 433/434 från Slussen till Sollenkroka, därifrån reguljär båttrafik. 438/474 från Slussen till Boda, därifrån reguljär båttrafik.