Skip to content

Nord-sydlinjen

Nord-sydlinjen är en tvärgående linje som går mellan Norrtälje hamn och Nynäshamn. Premiäråret för linjen var 2015 varvid den hade 3 försöksår. Den blev så populär att man beslutade om att göra den permanent, dvs sedan 2018 har den reguljär trafik. De första åren var båtarna mycket små och hade begränsat med matutbud ombord, men sedan 2018 har de satt in större båtar som har lite bredare utbud.

Nord-sydlinjen har slutat gå för säsongen. Är åter i trafik sommaren 2024.

Här nedan finns tidtabellerna för 2023

Nord-sydlinjen