Skip to content

Ålö

Ålö

Ålö är mest känt för sitt fina bad, Ålö Storsand, en hästskoformad strand med härligt mjuk, vit sand. Hit tar man sig gärna med cykel från Utö. Det är endast en liten bro som förbinder de 2 öarna med varandra. Storsand drar mest med folk, men det finns även flera småvikar längs hela östra sidan in mot Källviken som också lämpar sig för bad. Det finns en populär restaurang på västra sidan vid Ålö hamn, Båtshaket. Att ta en läcker matbit här efter att ha solat och badat på Ålö Storsand är verkligen att rekommendera! Ålö har ett aktivt jordbruk vid Ålö Gård. Här betar biffkor och får och håller landskapet öppet. Det finns även hästar som betar i marken. Det finns en del gammal skog kvar. De äldsta tallarna växer vid Kasthålsudd och är över 300 år. Vid bergets södra sida som vätter mot alkärret vid Tymarsviken finns en rasbrant med väldiga block som bildar små grottor. Förmodligen fanns här befolkning redan på 1200-talet. Under 1600-talet ägdes de flesta av hemmanen av riksrådet Erik Flemming. Rysshärjningarna under 1719 drabbade Ålö svårt. Senare under 1700-talet förvärvades ön av ryttarmästare Reutersköld och i början av 1800-talet köptes ön av Utö gruvbolag. Stockholm stad köpte Ålö 1964 och 1998 övergick ön till Skärgårdsstiftelsen. 2008 blev ön naturreservat.

Service på ön

Restaurang Båtshaket: Intill ångbåtsbryggan, serverar fisk och har försäljning av färsk och rökt fisk, öppet sommartid, tfn 08-501 574 63.
Naturhamn: Ålöfladen på Ålös västra sída med 2 sopmajor. Det finns även sopmajor på södra delen vid Storsand.
Tymarsstugan: Hyrs ut veckovis under sommaren genom expeditionen på Rånö, tfn 08-501 570 85

Kommunikationer

Pendeltåg till Nynäshamn, därefter byte till båtlinje Nynäshamn-Ålö.
Även (bil) taxi från Utö, tfn: 0733- 523083.

För mer info, se: http://www.batshaket.se/