Skip to content

Björnö

Björnö

Björnö är idag ett lättillgängligt naturreservat, badparadis och populär lägerplats. Man tar sig enkelt hit för en dagsutflykt, antingen med bil eller buss från Slussen. Eller med båt till någon av flera naturhamnar. 1981 köpte Skärgårdsstiftelsen Björnö av släkten Wallenberg. Då var stora delar av den omväxlande skärgårdsnaturen igenvuxen. Sedan dess har mycket arbete lagts ner på att öppna upp Björnös igenvuxna ängsmarker, beteshagar och stigar. Totalt har 20 hektar gammal kulturmark öppnats upp. Innanför reservatets entré finns Utbildningsplats skärgården, Skogsmullespår och parkering. Härifrån leder ett par lättillgängliga stigar ner till Torpesand, en härlig badplats med både klippbad och långsträckt sandstrand. Bryggan är handikappsanpassad och en 200 meter lång snorkelled har blindskrift utefter botten. Sommartid är här fullt av folk och båtar är förtöjda i varje vik. På många platser i reservatet finns gamla torp, tältplatser och naturhamnar. Här finns också kajakuthyrning, raststuga, “Doris hus”, med en utställning om Björnös kulturhistoria och ett utkikstorn där man kan blicka ut över Ingarö-, Jungfru- och Nämdöfjärden. 

Sevärdheter

Utkikstorn: Småängsuddarna med utsikt över Ingarö-Nämdöfjärdarna.
Utställning: Om Björnös kulturhistoria, i raststugan vid Ramsviken. 
Skogsmullespår: Börjar vid parkeringen ner till Torpesands brygga. 
Utbildningsplats skärgården: Här kan man lära sig om skärgårdsnaturen. 

Service på ön

Restaurang: Bistro Björkvik, www.bistrobjorkvik.se
Kajakuthyrning: Björkviks torp, bokas i förväg, www.kajakeriet.com
Raststuga: Vid Ramsviken med utställning om Björnös kulturhistoria. 
Tält-/lägerplats: Vid Ramsviken, Norrviken, Gamla ångbåtsbryggan vid Småängsviken och Näset.
Parkeringen: Alldeles innanför reservatgränsen med toalett och en stig som leder till badplatsen vid Torpesand. OBS: P-avgift 1/5-30/9!
Tillgänglighetsanpassning: Vid pakeringen finns 2 RTC och en stig som leder till badet vid Torpesand.
Tillgänglighetsanpassad snorkelled: (1/6-15/9). För synskadade, utgår från bryggan vid Torpesand. Här finns omklädningshytt och badbrygga för rörelsehindrade.

Kommunikationer

Buss: Nr 428 och 429, Slussen-Björkvik. Hållplats Björnös naturreservat (hållplatsen före Björkviks brygga), varifrån knapp km till Börnöreservatet.