Skip to content

Huvudskär

Huvudskär

Huvudskär består inte bara av en enda ö, utan är ett helt reservat på omkring 200 öar och kobbar. Detta är så långt ut i havsbandet man kan komma med reguljärtrafik. Många konstnärer och fotografer har fascinerats av det magiska ljuset på Huvudskär. Det är också närheten till havet och det yttersta havsbandet med fågellivet och sälarna som fascinerar. Den vackra begyggelsen gör också Huvudskär till ett av skärgårdens mest målade och fotograferade motiv. Det var det goda fisket som lockade ut folk till Huvudskär redan på medeltiden. Man fiskade i huvudsak strömming och torsk. Fiske så här långt ut krävde att man stannade kvar och så småningom byggdes enkla bostäder, och man vande sig vid att följa vissa regler och lagar. Dessa har blivit bevarade i en ofta citerad hamnstadga som utfärdades på Huvudskär på Bartholomeidagen år 1450. Man byggde år 1646 ett kapell som först var avsedd att stå på Ålandsskär, men senare flyttades till Lökskär. År 1719 ödelades hela fiskeplatsen av ryssarna. Men den återuppbyggdes liksom kapellet. Under 1800-talet började en ny epok. Då blev Huvudskär fyrplats med tull- och lotspersonal som bodde där året runt. 1942 försvann lotsplatserna. Sjöräddningen har dock fått ett starkt fäste och 1944 tog man emot många flyktingbåtar. 1972 förvärvades ögruppen, utom Ålandsskär, av Skärgårdsstiftelsen. Idag vakar den 16 meter höga fyren över huvudön Ålandsskär och ögruppens ca 200 andra öar och kobbar. Öarna är formade av inlandsisen. I fuktiga sänkor finns små torvmossar med vitskimrande ängsull och enstaka härdiga arter. På denna ö finns ingen affär.

Sevärdheter

Kapell:  På Lökskär finns grunden av kapellet från 1646 kvar.
Fyren: Står på huvudön, Ålandsskär, 16 meter hög.

Service på ön

Boende

Vandrarhem: Tullhuset, 26 bäddar, kök för självhushåll, primitivt, endast gasolkök, utedass.
Lotshuset: Här finns 2 enkla lägenheter, en 1-rums- och en 2-rumslägenhet, hyrs ut av Skärgårdsstiftelsen veckovis sommartid. Skriftlig bokning genom Skärgårdsstiftelsens kansli före 15/2. Uthyrningen lottas.
Raststuga: I det gamla lotshuset på Ålandsskär, här finns en utställning om Huvudskärs kulturhistoria.

OBS!: Undvik om möjligt att hämta vatten till fritidsbåt på Ålandsskär. Under sommaren räcker öns brunn nätt och jämnt till för de boende i stugorna. Lämna Kronans brygga och kajen i inre hamnen fri för räddningskryssaren, Kustbevakningen och taxibåtar.

Kommunikationer

Reguljär trafik sommartid från Dalarö.

Egen hemsida saknas, se istället: http://skargardsstiftelsen.se/omrade/huvudskar/