Skip to content

Nämdö

Nämdö

Nämdö är huvudön i hela nämdöskärgården bestående av 13 mindre öar och kobbar. Det är en stor ö, 8 km lång och 3 km bred. Waxholmsbolaget lägger till vid många bryggor; Nämdöböte, Östanvik, Kalkberget, Västanvik, Solvik, Sand och Bunkvik. Vid Östanvik finns Östanviksgård som är centrum för öns jordbruk. Man odlar idag i stort sett samma marker som brukades enligt kartan från 1600-talet. I Sand finns ett litet skärgårdsmuseum, slöjdbod, trädgårdscafé, skola och kyrka. I Solvik, som är den livligaste hamnen, finns affär och krog (fn under renovering). Ön finns omtalad redan på 1200-talet av kung Valdermar Seiers. På 1500-talet fanns 8 skattskrivna bönder. På slutet av 1600-talet fanns 16 hemman under Österwijks Sätesgård. 1719 brändes nästan hela Nämdö av ryssarna. Östanviks gård byggdes upp igen strax söder om det gamla läget. Än idag finns en del 1700-tals hus kvar. Ön är nästan obebyggd på sina ställen så det finns gott om plats för vandringar i skog och mark. Hela norra delen är naturreservat. här finns fina strövområden och välskyltade natur- och kulturstigar för den som gillar att vandra. På västra sidan finns skog och berg, på östra och södra sidan är det mer låglänt och ljust. Öns inre består helt av obebyggd naturskog. Det fnns fina grusvägar för promenader och cykelturer från Östanvik till Bunkvik med avtagsvägar till Solvik, Sand och Västerby. Vid öns högsta punkt, 42 meter över havet, Nämdöböte, finns ett utkikstorn där man har fin utsikt långt bort. Det finns 2 insjöar, Storträsket i norr och Västerbyträsk i söder. I skogarna kan man möta älg, rådjur och dovhjortar.

Sevärdheter

Nämdöböte: Öns högsta berg, 42 meter över havet, är en fin utkikspunkt med utkikstorn. Strax nedanför toppen ligger en naturlig grotta.
Kyrknäset: En kýrkoruin med klockstapel är minnet av den ovanliga kyrka som patronen Blix från Östanvik lät bygga 1798. I hasselsnåren finns också en liten uppbyggd kyrkogård med Blix´gravhäll.
Nämdö kyrka: Vid Sand, från 1876.
Jordkällaren: Även kallad Tyskkällaren, ligger ca 500 m väster om Östanviks gård, från 1600-talet.
Östanviks gård: Här finns gårdsbutik, turistinformation, gästbrygga, sopmaja, tälplatser, färskvatten och tillsynsman. Tar emot grupper, ordnar guidningar på det levande skärgårdsjordbruket.
Sand: Filial till skärgårdsmuseet i Stavsnäs, galleri och trädgårdscafé med allehanda aktiviteter. “Nämdödagen” firas sista lördagen i juli.
Natur- och kulturstigar: Utgår från Östanviks gård. Stigarna har inforamtionsskyltar både på svenska och engelska.

Service på ön

Boende

Östanviksgård: Se hemsidan för mer information.

Solvik: 4-bäddsstuga nära bryggan.

Handla

“Guns Livs”: Vid Solvik. Livsmedel. [Under renovering, öppnar i maj 2021].
Kök & Bar: [Under renovering]
Naturhamn: Vid Långvik, sopmaja.

Kommunikationer

Reguljär båttrafik året om från Stavsnäs. Sommartid även från Strömkajen och Saltsjöbaden.
Till Stavsnäs med buss nr 433/434, till Saltsjöbaden med Saltsjöbanan.

För mer info, se:
http://www.namdo.nu/
http://www.gunslivs.se/
http://ostanviksgard.se/ny/